SEROQUEL ilaç nedir ne için kullanılır ve yan etkileri neler?
Mobil Ekranı Kaplayan Popup Reklam
Mobil Ekranı Kaplayan Popup Reklam

SEROQUEL ilaç nedir ne için kullanılır ve yan etkileri neler?

SEROQUEL şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan, astra zeneca’nın ürettiği ilaçtır. SEROQUEL ilaç nedir, SEROQUEL ne için kullanılır ve SEROQUEL yan etkileri nelerdir? Uyku ilacı amaçlı da kullanıldığı olur. ZyprexaZestat muadili ilaçtır.

Bu reklam size özel yayımlanmaktadır
SEROQUEL ilaç nedir ne için kullanılır ve yan etkileri neler?
SEROQUEL ilaç nedir ne için kullanılır ve yan etkileri neler?
 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
  kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek
  veya düşük doz kullanmayınız

SEROQUEL nedir ve ne için kullanılır?

SEROQUEL beyaz kapsül şeklinde film kaplı tablettir. Tabletin bir yüzünde ‘SEROQUEL’
ve ‘300’ basılı diğer yüzü ise düzdür.
SEROQUEL 300 mg 30 ve 60 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.
SEROQUEL etkin maddesi ketiapin olan, antipsikotikler (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde
kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

SEROQUEL aşağıdaki hastalıkların tedavisinde etkilidir:

 • Bipolar bozukluğa eşlik eden majör depresif ataklar: Bu durumda kendinizi üzgün
  hissedersiniz. Karamsarlık, suçluluk, enerji kaybı, iştah azalması ve uykusuzluk
  hissedebilirsiniz.
 • Bipolar bozuklukta orta-ileri derece mani atakları: aşırı coşkulu, heyecanlı, mutlu,
  meraklı veya hiperaktif olursunuz (uykuya her zamankinden daha az ihtiyaç duyar, daha
  konuşkan olur, düşüncelerin veya fikirlerin hızla akıp geçtiğini fark edebilirsiniz) ya da
  saldırgan veya yıkıcı tavırlar dahil karar verme yeteneğinizde zafiyet oluşur.
 • Daha önce ketiapin tedavisine cevap vermiş olan bipolar bozukluğu olan hastalarda
  mani ve depresif atakların nüks etmesinin önlenmesinde. SEROQUEL psikiyatri ilacı
 • Şizofreni: gerçekte var olmayan şeyleri duyabilir veya hissedebilirsiniz; gerçek olmayan
  şeylere inanırsınız ya da garip şüphe, endişe, kafa karışıklığı, suçluluk, gerginlik, can
  sıkıntısı hissedersiniz.

SEROQUEL reçetesiz alınır mı?

Uyku ilacı olarak son zamanlarda kullanımı yoğunlaşmış olsada ki reçetesiz satılmaz kendisi, doktor kontrolünde alınması gereken ilaçlardandır. aspirin gibi pata küte içilmez.

SEROQUEL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
SEROQUEL’i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin
olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Başlangıç dozunuza doktorunuz karar verecektir. İdame doz (günlük doz) hastalığınıza ve
ihtiyacınıza bağlıdır; ama genellikle 150 mg ila 800 mg arasında olacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Tabletlerinizi hastalığınıza bağlı olarak günde bir kez yatarken ya da günde iki defa
  alacaksınız.
 • Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz.
 • Tabletlerinizi açken veya yemekle birlikte alabilirsiniz.
 • SEROQUEL kullanırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu etkileyebilir.
 • Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz bile tabletlerinizi almayı
  durdurmayınız.

SEROQUEL Olası yan etkiler nelerdir?

Aşağıdakilerden biri olursa, SEROQUEL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 SEROQUEL yan etkileri

 • Nefes alma güçlüğü veya şoka neden olabilen ciddi alerjik reaksiyonlar (anaflaktik
  reaksiyonlar).
 • Deride kabarcıklar, deride şişme ve ağız çevresinde şişme dahil alerjik reaksiyonlar.
 • Deride ani kabarma, genellikle göz çevresi, dudaklar ve boğazda şişme (anjiyoödem).
  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin
  SEROQUEL’e karsı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye
  yatırılmanıza gerek olabilir.
  Bu yan etkiler seyrek olarak görülür. SEROQUEL ilaç nedir
  Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:
  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir. SEROQUEL psikiyatri ilacı
  Bilinmiyor : Eldeki verilerden tahmin edilemiyor. SEROQUEL psikiyatri ilacı

  SEROQUEL’in diğer yan etkileri şunlardır:
  Çok yaygın: 10 kişide 1’den fazlasını etkileyebilir
 • Baş dönmesi (bayılmaya neden olabilir), baş ağrısı, ağız kuruluğu,
 • Uyuklama hali (SEROQUEL almaya devam ettiğinizde zamanla geçebilir) (düşmeye nede
  olabilir),
 • İlacın kesilme semptomları (SEROQUEL kullanmayı kestiğinizde görülen belirtiler); bunlara
  uyuyamama (uykusuzluk), hasta olma (bulantı), baş ağrısı, ishal, hasta olma (kusma), baş
  dönmesi ve huzursuzluk dahildir. İlacın en az 1 ila 2 haftalık bir periyotta kademeli olarak
  kesilmesi önerilir.
 • Kilo alımı,
 • Anormal kas hareketleri. Bunlara kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme,
  rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması dahildir.
 • Bazı yağların miktarında değişiklikler (trigliseridler ve toplam kolesterol).

Yaygın: 10 kişiden 1 kişiye kadarını etkileyebilir

 • Kalp hızında artış (taşikardi),
 • Kalp çok güçlü çarpıyor, çok hızlı atıyor ya da kalp atışları arasında atlama oluyor gibi
  hissetmek,
 • Kabızlık, mide bozukluğu (hazımsızlık),
 • Halsizlik ve güçsüzlük hissi,
 • Kol veya bacaklarda şişme,
 • Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi (ortostatik hipotansiyon) ve buna bağlı olarak baş
  dönmesi veya bayılma hissi (düşmeye neden olabilir),
 • Kan şekerinin yükselmesi,
 • Bulanık görme,
 • Anormal rüyalar ve kabuslar,
 • Açlık hissi (iştah artışı),
 • Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu,
 • Konuşma ve telaffuzda güçlük,
 • Depresyonda artış ve intihar düşünceleri,
 • Nefes darlığı,
 • Kusma (özellikle yaşlılarda),
 • Ateş,
 • Kandaki tiroid hormonları miktarlarında değişiklikler,
 • Bazı kan hücresi tiplerinin sayılarında azalmalar,
 • Kanda ölçülen karaciğer enzimleri miktarlarında artışlar,
 • Kanda prolaktin hormonu miktarında artışlar. Prolaktin hormonunun yükselmesi nadir
  vakalarda aşağıdakilere yol açabilir:
 • Erkeklerde ve kadınlarda memede şişlik ve beklenmedik şekilde süt gelmesi.
 • Kadınların adet görmemesi ya da düzensiz adet görmesi. SEROQUEL ilaç nedir
  Yaygın olmayan: 100 kişide 1’den fazlasını etkileyebilir
  – Nöbetler, SEROQUEL ilaç ne için kullanılır
  – Deride kabarcıklar, deride şişme ve ağız çevresinde şişme dahil alerjik reaksiyonlar,
  – Bacaklarda huzursuzluk hissi (huzursuz bacak sendromu olarak da adlandırılır),
  – Yutkunmada güçlük,
  – Özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketler,
  – Cinsel aktivitede bozukluk,
  – Şeker hastalığı (diyabet),
  – EKG’de görülen, kalbin elektriksel aktivitesindeki değişiklik (QT uzaması),
  – Tedaviye başlandığında normal kalp hızından daha yavaş atma görülebilir ve düşük kan
  basıncı ve bayılma ile ilişkilendirilebilir,
  – İdrar yapma güçlüğü,
  – Bayılma (düşmeye neden olabilir),
  – Geniz tıkanıklığı,
  – Alyuvar (kırmızı kan hücre) miktarında azalma,
  – Kanda sodyum miktarının azalması,
  – Nötropeni,
  – Önceden var olan şeker hastalığının (diyabet) kötüleşmesi.

Başa dön tuşu
nakliyat | - | Sağlık Haberleri | - | ofis eşyası depolama IGBT tabanlı kompanzasyon