Yök açıkladı Üniversiteler için karar çıktı ! - NEDEN HABER Finaller uzaktan mı olacak ?
Mobil Ekranı Kaplayan Popup Reklam
Mobil Ekranı Kaplayan Popup Reklam

Yök açıkladı Üniversiteler için karar çıktı !

Sağlık  Bakanlığının  Yükseköğretim  Kuruluna  hitaben  yazdığı  11.05.2020  tarihli    ilgi yazısında  “Şehirlerarası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların, kontrol altına almakta olduğumuz pandemi mücadelesinde önlenemez bir risk oluşturacağı görülmektedir. 2019-2020 eğitim yılının bu tür risklere meydan vermeden tamamlanması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulunun daha önce örgün eğitim yapılan programlarda uzaktan eğitim yapılması ve ara sınavlara ilişkin almış olduğu kararlara paralel olarak, dönem sonu sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevirim içi veya alternatif .” ifadesi yerölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz etmektedir almaktadır.   Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından başlangıcından itibaren COVID-19 küresel salgını ile ilgili özellikle yükseköğretim alanında yurt içi ve yurt dışı gelişmeler yakinen takip edilmektedir. Bu bağlamda 23 Mart 2020 itibariyle dijital ortamda eğitime geçilmiş, vaka sayıları da takip edilerek süreçte yükseköğretim kurumlarımıza; teorik ve akabinde uygulamalı eğitimlere yönelik olarak kendi alt yapı imkanları, ilgili programın kazanımları ve öğrenci sayılarını  da  göz  önünde  bulundurarak  kendi  tedbirlerini  almaları  yönünde  güçlü koordinasyon, çevik yönetim, esnek kararlar, yetki devri gibi esaslar çerçevesinde bir hareket zemini oluşturulmuştur. Sınavlara yönelik olarak da üniversitelerimiz çoğu dijital imkanlar ile çevirimiçi  ortam  başta  olmak  üzere  farklı  yollara  ilişkin  planlamalarını  yapmaktadırlar. Yükseköğretim Kurulu olarak bütün bu süreçlerde vurgu yaptığımız dikkate alınması gereken iki  hususun;  sınavların  şeffaf  ve  denetlenebilir  olması  ile  öğrencilerin  bedeni  ve  ruhi sağlıklarını dikkate alan, yani öğrenci merkezli olması gerektiğidir.   Konunun  hassasiyetine  binaen,  11.05.2020  tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu toplantısında Sağlık Bakanlığı‘nın ilgi yazısındaki konuya ilişkin talebi ve salgın süreci değerlendirilmiş olup;Dönem  sonu  sınavları  ile  bu  eğitim  ve  öğretim  yılına  ait  diğer  sınavların  yüzyüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar  veya  ödev,  proje  gibi  alternatif  yöntemlerin  uygulanarak  yapılmasına  karar verilmiştir.   Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Bu reklam size özel yayımlanmaktadır

Başa dön tuşu
nakliyat | - | Sağlık Haberleri | - | ofis eşyası depolama IGBT tabanlı kompanzasyon